Rok za這瞠nia 1987
 • Grupa Kapita這wa Surfland
Newsletter
Chcesz by informowany o najnowszych promocjach? Wpisz poni瞠j sw鎩 e-mail.
Koszty wysy趾i

Poczta Polska:
Przedp豉ta 10 z
Pobranie 18 z

Kurier DPD :
Przedp豉ta 20 z
Pobranie 25 z


powy瞠j 700 z
wysy趾a gratis


Koszt wysy趾i paczek powy瞠j
30 kg i o niestandardowych wymiarach
ustalany jest indywidualnie.

I. Informacje og鏊ne

 1. W豉軼icielem sklepu internetowego "eSurfland.pl" jest Surfland Sp. z o.o. Sp. K, z siedzib we Wroc豉wiu, przy ul. Braniborskiej 44-52, 53-68 Wroc豉w, zarejestrowana przez S康 Rejonowy Wroc豉w-Fabryczna we Wroc豉wiu, IV Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego pod numerem KRS 0000312375, o numerze NIP: 894-00-05-144 i wysoko軼i kapita逝 zak豉dowego: 52500 z,  zwana dalej Sprzedaj帷ym.
 2. Adres do korespondencji: ul. Braniborska 44-52, 53-680 Wroc豉w, "eSurfland.pl"
 3. Korzystanie z serwisu/sklepu "eSurfland.pl" oznacza akceptacj niniejszego regulaminu i zasad zawartych w Polityce Prywatno軼i okre郵onych w tym serwisie.
 4. Klienci dokonuj帷y zakupu poprzez serwis Ceneo.pl automatycznie akceptuj o鈍iadczenie: „Wyra瘸m zgod na przekazanie mojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp.z o.o. z siedzib w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz Grupa Allegro Sp.z o.o., moich danych osobowych w celu wype軟ienia ankiety z opini o dokonanej transakcji w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).”

II. Zasady zamawiania

 1. Zam闚ienie sk豉dane jest poprzez formularz zam闚ieniowy wype軟iany interaktywnie przez Kupuj帷ego w trakcie realizowania zakupu w serwisie.
 2. Zam闚ienia mo積a sk豉da 24 godziny na dob przez ca造 rok. Zam闚ienia z這穎ne po godz. 16:00 w dni robocze, w soboty oraz w niedziele i 鈍i皻a rozpatrywane b璠 w najbli窺zy dzie roboczy.
 3. Sprzedaj帷y zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zam闚ienia w przypadku podania przez Klienta danych budz帷ych w徠pliwo軼i. (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn). O odmowie realizacji zam闚ienia, z tej przyczyny, i zam闚ienie wzbudza w徠pliwo軼i, b康 to z tej przyczyny 瞠 Sprzedaj帷y nie jest w stanie zam闚ienia zrealizowa w terminie 30 dni od dnia otrzymania zam闚ienia, Sprzedaj帷y ma obowi您ek poinformowa Kupuj帷ego niezw這cznie. O ile brak mo磧iwo軼i realizacji zam闚ienia nast徙i w p騧niejszym czasie, Sprzedaj帷y ma obowi您ek zawiadomi Kupuj帷ego o tym fakcie, niezw這cznie po powzi璚iu wiadomo軼i o niemo磧iwo軼i realizacji zam闚ienia.
 4. Sk豉daj帷 zam闚ienie Kupuj帷y zobowi您any jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub kom鏎kowego oraz adresu e-mail, pod kt鏎ymi b璠zie mo磧iwe potwierdzenie zam闚ienia. Sprzedaj帷y skontaktuje si z Kupuj帷ym w celu potwierdzenia przez niego z這瞠nia zam闚ienia. Z chwil potwierdzenia zam闚ienia przez Kupuj帷ego, dochodzi do zawarcia umowy pomi璠zy Sprzedaj帷ym, a Kupuj帷ym. Potwierdzenie zam闚ienia odbywa si w spos鏏 to窺amy, jak z這瞠nie zam闚ienia. Sprzedaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 potwierdzenia zam闚ienia w formie rozmowy telefonicznej, przy czym rozmowy takie b璠 przez Sprzedaj帷ego rejestrowane, o ile Kupuj帷y na wst瘼ie rozmowy wyrazi na to zgod.
 5. Dane osobowe Klient闚 s zbierane wy陰cznie na u篡tek nale篡tego wykonania umowy przez sklep eSurfland.pl i nie s wykorzystywane ani przekazywane do 瘸dnych innych podmiot闚.
 6. Nieprawid這wo wype軟ione formularze nie b璠 rozpatrywane. Za nieprawid這wo wype軟iony formularz rozumie si formularz bez prawid這wego adresu zamieszkania, numeru telefonu, imienia i nazwiska us逝gobiorcy, adresu elektronicznego us逝gobiorcy.
 7. Zam闚ienia, nie potwierdzone przez Kupuj帷ego w ci庵u 5 dni nie b璠 realizowane.
 8. Warunki umowne odbiegaj帷e od warunk闚 okre郵onych niniejszym regulaminem, mog wynika jedynie z odr瑿nego o鈍iadczenia z這穎nego przez Sprzedaj帷ego, skierowanego do Kupuj帷ego w spos鏏 nie budz帷y w徠pliwo軼i.
 9. Zmiany cen towar闚 w sklepie "eSurfland.pl" nie dotycz zam闚ie z這穎nych przed wprowadzeniem nowych cen.
 10. Sprzedaj帷y zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzeda篡 niekt鏎ych produkt闚, znajduj帷ych si na stronach sklepu. W razie wycofania produktu po z這瞠niu zam闚ienia, Sprzedaj帷y poinformuje sk豉daj帷ego zam闚ienie o wycofaniu.
 11. Ceny towar闚 znajduj帷ych si w sklepie "eSurfland.pl" wyra穎ne s w PLN (z這tych polskich) i zawieraj podatek VAT.
 12. Koszt przesy趾i ponosi Sprzedaj帷y je瞠li przesy趾a jest jednopaczkowa, jej waga nie przekracza 30 kg, oraz warto嗆 zam闚ienia przekracza 1 000 z.
 13. Koszt przesy趾i ponosi Kupuj帷y je瞠li warto嗆 zam闚ionego towaru jest ni窺za ni 1000 z. Je郵i przesy趾a sk豉da si z wi璚ej ni jednej paczki lub waga przesy趾i jednopaczkowej przekracza 30 kg, koszty przesy趾i skalkuluje Sprzedaj帷y zgodnie z obowi您uj帷ym cennikiem firmy kurierskiej i mog one r騜ni si od koszt闚 podanych na stronie internetowej. W takim wypadku Kupuj帷y b璠zie poinformowany o zmianie ceny przesy趾i i mo瞠 zrezygnowa ze z這穎nego zam闚ienia.
 14. Sprzedaj帷y na zakupione towary wystawia faktury VAT.
 15. Klienci krajowi i zagraniczni sk豉daj zam闚ienia w PLN.
 16. Klienci b璠帷y osobami fizycznymi nabywaj帷y towary lub us逝gi, na cele nie zwi您ane z dzia豉lno軼i gospodarcz ( KONSUMENCI ), maj prawo do odst徙ienia od umowy, zawartej w spos鏏 opisany w punktach poprzednich, w ci庵u 14 dni, od dnia wydania im zam闚ionego towaru, a w odniesieniu do 鈍iadczonych us逝g, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wys豉nie o鈍iadczenia przed jego up造wem.
 17. O鈍iadczenie o odst徙ieniu winno by z這穎ne na pi鄉ie i przes豉ne do Sprzedaj帷ego lub z這穎ne w jego siedzibie.
 18. Warunkiem odst徙ienia od umowy jest odes豉nie nieu篡wanego, niezniszczonego, oryginalnie zapakowanego towaru wraz z nieoderwanymi metkami, pisemnym o鈍iadczeniem i dowodem zakupu.
 19. Celem zwrotu 鈍iadcze z umowy, od kt鏎ej Kupuj帷y odst徙i, Kupuj帷y zobowi您any jest dostarczy otrzymany towar do siedziby Sprzedaj帷ego na koszt i niebezpiecze雟two Kupuj帷ego.
 20. W przypadku kiedy warto嗆 zam闚ienia jest wi瘯sza ni 3.000 z netto Kupuj帷y przed wykonaniem 鈍iadczenia przez Sprzedawc jest zobowi您any do dokonania przedp豉ty w wysoko軼i 30% warto軼i zam闚ionych towar闚 na rachunek Sprzedawcy.

III. Wysy趾a i zap豉ta

 1. Zam闚ione towary dostarczane s do klienta za po鈔ednictwem Poczty Polskiej S.A, firmy kurierskiej lub w inny spos鏏 wybrany przez Kupuj帷ego z opcji dost瘼nych podczas sk豉dania zam闚ienia. Zakupione towary dostarczane s pod adres wskazany w formularzu zam闚ienia.
 2. Termin dostawy zam闚ionych towar闚 wynosi od 24 godzin do 30 dni roboczych od momentu potwierdzenia zam闚ienia, o ile podczas potwierdzenia zam闚ienia nie nast徙i inne ustalenia odno郾ie terminu dostawy pomi璠zy Sprzedaj帷ym, a Kupuj帷ym.
 3. Zap豉ta za towar i jego dostaw z uwzgl璠nieniem postanowie z punktu 11 i 12 rozdzia逝 II niniejszego regulaminu uiszczana jest got闚k spedytorowi lub na poczcie przy odbiorze przesy趾i , albo te przelewem na konto Sprzedawcy.
 4. Zap豉ta kart p豉tnicz nie jest realizowana w sklepie "eSurfland.pl".  Je瞠li zap豉ty nie dokonano przelewem formalno軼i zwi您ane z rozliczeniem transakcji s dokonywane w miejscu odbioru zam闚ionego towaru i prowadzi je pracownik firmy spedycyjnej lub pracownik Poczty Polskiej S.A. (je瞠li jest ona dostarczycielem przesy趾i).
 5. Od os鏏, o kt鏎ych mowa w Rozdziale II, pkt 15, Sprzedaj帷y przed wykonaniem 鈍iadczenia, mo瞠 domaga si dokonania przedp豉ty, w wysoko軼i nie wi瘯szej, ani瞠li 50 % ceny towaru. 秧danie w tym zakresie, Sprzedaj帷y winien zg這si Kupuj帷emu, najp騧niej w zwi您ku z czynno軼iami zmierzaj帷ymi do potwierdzenia zam闚ienia.
 6. Po uiszczeniu op豉ty Kupuj帷y powinien sprawdzi zawarto嗆 paczki w obecno軼i dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nast徙i這 uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. W razie stwierdzenia narusze lub uszkodze, nale篡 za膨da od kuriera lub pracownika Poczty Polskiej sporz康zenia protoko逝 z zaznaczeniem zastrze瞠 co do stanu przesy趾i.
 7. W przypadku braku towaru w magazynie, Kupuj帷y jest informowany o tym fakcie i zwi您anym z tym wyd逝瞠niem czasu realizacji zam闚ienia. W zwi您ku z tym Klient ma prawo odst徙ienia od umowy, umowa uwa瘸na jest za niezawart a Konsument zwolniony jest z wszelkich zobowi您a. Je瞠li konsument dokona jakichkolwiek przedp豉t ulegaj one zwrotowi. Zwrot powinien nast徙i niezw這cznie, nie p騧niej ni w terminie 7 dni od daty dokonania przedp豉ty.
 8. Reklamacje dotycz帷e uszkodze mechanicznych przesy趾i powsta造ch podczas transportu b璠 rozpatrywane wy陰cznie po sporz康zeniu odpowiedniego protoko逝 podpisanego przed odbiorc i dostawc.
 9. Postanowienie zawarte w zdaniu drugim punktu poprzedniego, nie dotycz os鏏, o kt鏎ych mowa punkcie 14 Rozdzia逝 II.

IV. Reklamacje

 1. Sprzedaj帷y udziela Kupuj帷emu gwarancji, zgodnej co do warunk闚 z kartami gwarancyjnymi producent闚 poszczeg鏊nych towar闚.
 2. W przypadku ewentualnych reklamacji z tytu逝 wad ilo軼iowych lub jako軼iowych towaru lub niezgodno軼i towaru konsumpcyjnego z umow nale篡 skontaktowa si z biurem Sprzedaj帷ego. Konieczne jest w闚czas dostarczenie wadliwego produktu na adres: ul. Braniborska 44-52, 53-680 Wroc豉w, "eSurfland.pl" wraz z dowodem zakupu - paragonem, wskazaniem rodzaju wad oraz okre郵eniem 膨dania.
 3. Istnieje mo磧iwo嗆 zwrotu  zakupionego towaru bez podania przyczyny w ci庵u 14 dni liczonych od daty dostarczenia towaru. Zgodnie z rozdzia貫m 2 , Art,. 7 punktu pierwszego ustawy z dnia 2 marca 2005 o ochronie niekt鏎ych praw konsument闚 oraz o odpowiedzialno軼i za szkod wyrz康zon przez produkt niebezpieczny.
 4. Wszelkie zwroty wysy豉ne na koszt Firmy Surfland Sp. z o.o. Sp. K nie s przyjmowane, chyba 瞠 strony uzgodni造 inaczej.

  W razie w徠pliwo軼i i pyta prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. Dzia pi鏎 wiecznych 71/ 78-02-766; Dzia Techniki Biurowej 71/ 78-02-822; lub poczt elektroniczn na adres sklep@esurfland.pl


Polityka Prywatno軼i


Zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z p騧niejszymi zmianami) informujemy, 瞠 podane przez Pani/Pana dane osobowe b璠 obj皻e ochron przed dost瘼em os鏏 nieuprawnionych. Dane osobowe zbierane s tylko na potrzeby firmy Surfland Sp. z o.o. Sp. K. z siedzib we Wroc豉wiu, ul. Braniborska 44-52 do cel闚 marketingowych i ewidencyjnych. Jednocze郾ie zapewniamy, 瞠 ma Pani/Pan prawo wgl康u do swoich danych oraz ich poprawiania. W ka盥ym momencie mo瞠 Pani/Pan za膨da zaprzestania ich przetwarzania. 秧danie takie powinno by przes豉ne na pi鄉ie listem poleconym na adres firmy.


Jednocze郾ie firma Surfland Sp. z o.o. Sp. K zapewnia, 瞠 w ka盥ej chwili zostanie uwzgl璠niona przekazana telefonicznie, poczt elektroniczn, osobi軼ie lub korespondencyjnie pro軸a o skre郵enie podanego adresu e-mail z listy klient闚.